Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O traducere în limba franceză a unui text românesc de spiritualitate ortodoxă

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, I, Secțiunea Traducerea textului sacru, p. 163-171
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Nous proposerons quelques réflexions sur la traduction en langue française du livre Viaţa şi nevoinţele Arhimandritulului Cleopa Ilie (de l’archimandrite Ioanchie Bălan) par le hiéromoine Marc (à présent Monseigneur Marc Alric, évêque vicaire de la Métropole Roumaine pour l’Europe Orientale et Méridionale) aux éditions L’Age d’Homme de Lausanne, dans la collection «Grands spirituels orthodoxe du XXe siècle», en 2003, intitulée Le Père Cléopas.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: