Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Le néologisme comme phénomène linguistique: vecteur épistémique et d’adaptation culturelle

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, X (2), p. 117-126
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:[The Neologism as a Linguistic Phenomenon: an Epistemic and Cultural Adaptation Vector] The history of the concept of neologism and of the discussions around this problem proves to be very dynamic in Romanian language. Since the XVIIth century a lot of linguists and cultural personalities presented a diversity of acceptation concerning the definition of neologism. Another debate was connected to the adaptation of borrowed words in the Romanian language. For the Romanian language, the neologism is still a concept that generates much debate. It represents the essential element of the modernization of the language and it marks an important turn from the Slavic cultural influence to Western culture. Thus, the neologism remains a very active linguistic phenomenon in the language and because the Romanian language is a language considered a paradise for borrowing, cultural adaptation by borrowing and lexical creations will continue.
Cuvinte-cheie:neologism, neology, lexicology, linguistic, borrowing, Romanian vocabulary, Romanian language
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

8Marius-Radu ClimNeologismul în lexicografia româneascăEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
9Constantin FrâncuEvoluția reflecțiilor privind limbajul din Antichitate pînă la SaussureCasa Editorială „Demiurg”2005
2Gavril IstrateNeologismul latino-romanic în cadrul vocabularului limbii româneALIL, XXVI, 351977-1978pdf
html
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
105Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: