Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Scraps of Reflective Writing on some Challenges and Achievements in the Field of Anglo-Romanian Lexicography

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, X (2), p. 49-60
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Cuvinte-cheie:lexicography, compiling didactic/ learner’s dictionaries, reflective writing, contrastive approach, synonyms, variants, grammaticalization
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: