Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Câmpul toponimului Botoşani

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, X (2), p. 11-16
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:[The Field of the Botoşani Toponym]
This paper contains a description of the Botoşani toponymic field: a set of names formed from the Botoşani toponym by structural processes called by Dragoş Moldovanu polarization and differentiation. Attested since the beginning of the fifteenth century and with access to major trade routes crossing the Moldova, Botoşani city had social and economic importance, especially in XIX century. Around its name a quite important toponymic field has been developed, over time, characterized by the diversity of place-names and a variety of forms attested by documents. The diachronic depiction of the toponymic fields is an essential step in the lexicographical approach of place names because it reflects the dynamic reality discovered in the field.
Cuvinte-cheie:Botoşani, toponymic field, polarization, differentiation, diachronic depiction
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

35Dragoș MoldovanuTeoria câmpurilor toponimice
Cu aplicaţie la câmpul hidronimului Moldova
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: