Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Noul atlas lingvistic romîn

Autor:
Publicația: Fonetică și dialectologie, II, Secțiunea Dialectologie, p. 141
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 1

2Stelian DumistrăcelOrientări în cercetarea dialectologică din centrul universitar IaşiPhil. Jass., III (1), 307-3262007pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].