Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cu prilejul Buletinului Atlasului Lingvistic Italian

Autor:
Publicația: Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbei Române”, VIII, p. 163-174
Editura:Editura Institutului de Arte Grafice „Ardealul”
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

2Nicolae Mocanu, Pierre SwiggersProfil biobibliografic Sever Pop (27 iulie 1901–17 februarie 1961)DR, s.n., XVI (1), 132011pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: