Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sufixul -oiu (-ońu) în onomastică

Autor:
Publicația: Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbei Române”, V, p. 576
Editura:Editura Institutului de Arte Grafice „Ardealul”
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

1Ioan HerbilAntroponimie oficială la ucrainenii maramureșeniCasa Cărții de Știință2019

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: