Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Românii nomazi. Studiu din viața Românilor din sudul Peninsulei Balcanice

Autor:
Publicația: Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbei Române”, IV (1), p. 183
Editura:Editura Institutului de Arte Grafice „Ardealul”
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

1Nicolae Saramandu, Manuela NevaciThe First Aromanian Writers in the Balkan ContextDragoș, 252-2652019pdf
1Ana-Maria PopAspecte etnolingvistice în studiile lui Theodor CapidanAUT, XLII-XLIII, 2872004-2005pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: