Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Etimologii

Autor:
Publicația: Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbei Române”, II, p. 650
Editura:Editura Institutului de Arte Grafice „Ardealul”
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Cuvinte-cheie:asturcan; belengher; bertelíe; bobletic; cardarmà; chii; chimă; ciuvaniu; draghicame(a); ielcheme; paziia; safi; sâmbe(a); tăfaragă; tapinòs; vèrghie
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

0Monica VasileanuDespre tratamentul contaminării lexicale în DEXAUB, LXX, 133-1492021pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: