Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cuvinte și etimologii de rectificat

Autor:
Publicația: Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbei Române”, I, p. 312
Editura:Editura Institutului de Arte Grafice „Ardealul”
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Cuvinte-cheie:foamene; čer; cintură; obercà; ghiftui și ciumurlui; heredie, huruială; feleștioc
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: