Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Contribuţii onomasiologice: fînat, fîneaţă şi termeni înrudiţi

Autor:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, XXV, p. 5
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:On se propose d’élucider, dans cet article, l’étymologie de ces deux mots roumains, fînaț et fîneață, considérés, d’habitude, comme des dérivés du radical fîn (< lat. fēnum).
Mais la répartition géographique des mots en question, dans les dialectes et les patois roumains, ainsi que leur analyse onomasiologique, mettent en évidence une série de difficultés.
De toute façon, fînaț et fîneață sont deux mots différents, dont le premier continue un étymon, *fenacium, paru dans une aire innovatrice, qui monte jusqu’au latin vulgaire, tandis que le deuxième représente un dérivé avec le suffixe -eață.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: