Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Analogie și anomalie. Cezar și Cicero

Autor:
Publicația: Buletinul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, VII-VIII, p. 149
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iași
Anul:

Citări la această publicație: 2

0Traian DiaconescuH. Mihăescu (1907-1985)Phil. Jass., III (1), 289-2972007pdf
html
0Viorica PopaUnele consideraţii asupra fenomenului analogiei la româniAUI, LI, 359-3692005pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].