Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

“Diary of happiness” - Hypothesis of the Christian Completion

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, III, Secțiunea Literatura și sacrul, p. 503-513
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The paper examines one the most interesting autobiographical works in the Romanian culture, the Diary of happiness, written by Nicolae Steinhardt, the monk Nicolae of Rohia, one of the survivors of the communist political prisons.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: