Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Un fenomen fonetic dialectal: rostirea lui ș ca s și a lui j ca z în graiurile dacoromâne. I. Răspîndirea și situația actuală a fenomenului

Autor:
Publicația: Cercetări de lingvistică, X (2), p. 269
p-ISSN:0373-1545
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Citări la această publicație: 5

1Annemarie Sorescu-MarinkovićStrategies for Creating an Explanatory Bayash Dictionary in SerbiaRRL, LVI (1), 17-342011pdf
html
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. Glosar (II)AUT, XLVI, 592008pdf
html
1Dorin UrițescuVariantele dialectale ale limbii române în perioada 1780–1880. Fonetica (note de lectură)DR, s.n., XIII (1), 33-562008pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. GlosarAUT, XLV, 15-722007pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].