Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sextil Puşcariu şi Ion Muşlea în corespondenţă

Autor:
Publicația: Caietele Sextil Pușcariu, I, Secțiunea Istorie literară și culturală, p. 337
Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția I, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2013
Editori: Eugen Pavel, Nicolae Mocanu; Coperta: Călin Stegerean; Layout: Nicolae Mocanu
Tiparul a fost finanțat de Asociația Culturală „Text și discurs religios” din Iași
p-ISSN:2393-526X
Editura:Editura Scriptor; Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The study suggests an analysis of an important moment in the history of Romanian ethnology, namely the institutionalization of such researches in Cluj-Napoca by means of founding the Folklore Archive of the Romanian Academy, from the perspective of the relationships between the main pawns in this process: Sextil Puşcariu and young researcher Ion Muşlea. In achieving the purposes of this project, I used both classical sources (scientific works of the two), as well as correspondence, an unedited part which Ion Muşlea and Sextil Puşcariu have written between 1925 and 1941.
Cuvinte-cheie:
  • Arhiva de Folclor a Academiei Române, Ion Muşlea, Sextil Puşcariu, corespondenţă, construcţie intelectuală
  • The Folklore Archive of the Romanian Academy, Ion Muşlea, Sextil Puşcariu, correspondence, institutional construction
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: