Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Computational lexicology in the public eye

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, VI (2), p. 25-32
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:
  • This article is all about purpose and means. The wide public of Linguistics may be interested only in finding out the latest trends. Therefore more than a few words about the Computational Linguistics Terminology may not be absolutely necessary. They can be found in short online free non-expertly written articles. Parts of the public disenchanted with the amount and nature of such information may want to re-orient and read general content books on Computational Linguistics. However, if the latter do not offer the required information, one can always study specific content books on Computational Lexicology.
  • Acest articol dezbate ideea de atingere a unui scop. Publicul larg care intră în contact cu Lingvistica este adesea interesat de a afla ultimele realizări în domeniu. Când vine vorba despre Lingvistica Computaţională, terminologia este uşor de aflat. Ea este expusă în articole online neverificate de specialişti. Dacă publicul nu este mulţumit de aceste informaţii se poate re-orienta spre cărţi care tratează Lingvistica Computaţională în general. Dacă informaţia căutată nu se găseşte nici în aceste surse, publicul este invitat să apeleze la cărţi specializate pe Lexicologie Computaţională.
Cuvinte-cheie:Computational Lexicology, Free Resources, Specialised Resources
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: