Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspectul verbal în concepţia lui G. Ivănescu. Problema terminologiei

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, VI (2), p. 14-18
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:The author presents, about G. Ivănescuʹs study Le temps, lʹaction et la durée de lʹaction dans les langues indoeuropéennes, the terminology proposed by linguists as Curtius, Brugmann, Delbrück, etc. in connection with the grammatical cathegory of aspect. G. Ivănescu underlines that if it is necessary to modify terms as imperfectiv, perfectiv, objektive Aktionsart, subjektive Aktionsart, ordre de proces, etc., then the most adequate notions might be duré de lʹaction and Aktionsdauern.
Cuvinte-cheie:aspect, imperfectiv, perfectiv, Aktionsart
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 3

228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
21Gheorghe IvănescuStoria delle parlate popolari e storia delle lingue letterariePhilologica, II1972pdf
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: