Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

A defining moment

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, VI (1), p. 14-18
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:Acest articol abordează pe scurt înţelesul conceptului de Lingvistică Computaţională. Se pune problema existenţei a doi semnificaţi care se ascund în spatele acestui semnificant. Este vorba despre ştiinţa numită Lingvistică Computaţională şi de jurnalul ştiinţific numit tot Lingvistică Computaţională. Ştiinţa numită Lingvistică Computaţională studiază fenomenele de limbă, iar jurnalul ştiinţific numit Lingvistică Computaţională prezintă realizările celei dintâi. Relaţia dintre cele două este atât de strânsă încât acestea sunt greu de delimitat pentru cei interesaţi de studiul limbii.
Cuvinte-cheie:Computational Linguistics; Scientific journal; Science
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: