Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte semnificative privind adaptarea semantică a termenilor neologici pedagogici la sistemul limbii române (termeni excerptaţi din presa românească din Banat cu preocupări pedagogice (1860-1918))

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, V (2), p. 50-57
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:Cet article vise à souligner les aspects importants concernant l’adaptation sémantique des termes néologiques pédagogiques. Ces termes ont été identifiés dans la presse roumaine du Banat ayant des préoccupations pédagogiques (1860-1918).
Cuvinte-cheie:adaptare semantică, glosare, termeni pedagogici
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: