Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Criterii extrafilologice în analiza etimologică. Originea cuvântului românesc oraş. Critica unei ipoteze (I)

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, V (2), p. 31-39
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:Romanian dictionaries retains, as single hypothesis for the origin of the word oraş its derivation from the Hungarian word város. Currently, this hypothesis is now increasingly challenged based on phonetic, but especially on semantic and logical-historical arguments. A careful analysis of the corpus of records written in the region during the first millenium lead to a different explanation.
Cuvinte-cheie:
  • város, oraş, etimologie, circulaţie terminologică, semnificaţie
  • város, oraş (town), etimology, terminological circulation, significance
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: