Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

A language approach

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, V (2), p. 25-30
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[O abordare a limbii] Orice încercare de descriere a limbii este legată de un anumit nivel de înţelegere. Aceste nivele de înţelegere nu sunt altceva decât grade de abstractizare. Altfel spus, pornim de la fenomenul lingvistic şi ajungem la interpretări sistemice. În acest proces trecem de la noţiunea de limbă la noţiunea de lingvistică. Acest articol încearcă să arate că reprezentarea fenomenelor lingvistice realizată de lingvistica structurală poate fi întregită de lingvistica computaţională. Aceasta din urmă, porneşte de la nivele limbii consacrate de structuralism pentru a le studia într-un mod propriu.
Cuvinte-cheie:Language approach, Structural Linguistics, Computational Linguistics
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: