Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

A computational model

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, V (1), p. 12-18
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:Acest articol se bazează pe ideea că simpla definire şi prezentare a evoluţiei Lingvisticii Computaţionale nu sunt suficiente pentru a asigura o bună înţelegere a acestei ramuri a Lingvisticii. Lingvistica Computaţională trebuie văzută ca un model computaţional.
Modelele computaţionale sunt în esenţă modele logice. Ele sunt rezultatul modelării computaţionale care nu le modifică esenţa.
Astăzi există modele computaţionale atât pentru ştiinţele exacte, cât şi pentru disciplinele umaniste. Dintre modelele aplicate ştiinţelor exacte putem menţiona Fizica Computaţională, Matematica Computaţională, Biologia Computaţională, Medicina Computaţională etc. În ceea ce priveşte ramura umanistă putem identifica Lingvistica Computaţională care ne introduce în Dialectologia Computaţională, precum şi Semiotica Computaţională.
La rândul său Lingvistica Computaţională este compusă din Fonologia Computaţională, Lexicologia Computaţională, Morfologia Computaţională, Sintaxa Computaţională şi Semantica Computaţională.
După cum putem observa din această scurtă trecere in revistă, Lingvistica Computaţională este realizare a unei încercări de a remodela întregul spectru al gândirii umane.
Cuvinte-cheie:Computational Model; Exact Sciences; Humanities; Computational Linguistics
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: