Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Mezzi di rendere, in italiano, il supino costruito con la „a”, din „da”, e după „dopo”

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, IV (2), p. 39-44
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:Supinul românesc, formă verbală nepersonală ce lipseşte din sistemul verbal italian, prezintă, în general, prepoziţia morfem de (de învăţat). Rareori, supinul se construieşte şi cu alte prepoziţii ca: la (la scăldat), din (din băut), după (după cules)
Lucrarea de faţă şi-a propus analizarea diferitelor mijloace de redare, în italiană, a supinului construit cu prepoziţiile: la, din, după, precum şi evidenţierea termenilor regenţi şi frecvenţa de apariţie a supinului cu aceste prepoziţii.
Cuvinte-cheie:supino, morfema specifico, preposizione
Limba: italiană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

44Carlo TagliaviniOriginile limbilor neolatine
Introducere în filologia romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1977
2Maria IliescuDe la latină la românăSCL, XVI (1), 671965
48Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: