Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Câteva aspecte privind relaţia de dependenţă la nivelul frazei în limba română contemporană

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, III (1), p. 59-68
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:The Romanian syntax operates with the phrase taking into account three distinct aspects of it: the formal one, the content of the phrase and the connections which are established between the sentences. Concerning the sentences, there are various types of main and subordinate clauses which can structure the Romanian phrase in its specific formula.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

19Dumitru IrimiaStructura gramaticală a limbii române
Sintaxa
Junimea1983
32Vasile ȘerbanSintaxa limbii române
Curs practic
Editura Didactică și Pedagogică1970
36Noam ChomskySyntactic StructuresMouton & Co.; Mouton de Gruyter1957, 1963, 1972; 2002

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: