Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Features of bilingual communication

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, II (1), p. 7-12
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[Trăsături ale bilingvismului] Prezentul articol punctează trăsăturile bilingvismului, un fenomen circumscris unei problematici mult mai ample, cea a contactului dintre limbi. Astfel, bilingvismul este corelat cu multilingvismul, un alt fenomen extrem de actual, care marchează categoric politica lingvistică europeană. Am prezentat anumite trăsături ale bilingvismului pentru a evidenţia deschiderea pe care o manifestă anumiţi vorbitori bilingvi spre a-şi însuşi o a treia limbă, de obicei de circulaţie internaţională. De asemenea, abordând subiectul din perspectivă sociolingvistică, am punctat reflexul acestor fenomene lingvistice în plan economic şi financiar, referindu-ne la avantajul companiilor multilingve faţă de cele monolingve.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

81Eugeniu CoșeriuIntroducere în lingvisticăEditura Echinox1995; 1999
4Boris CazacuUn aspect al cercetării interdisciplinare: sociolingvisticaFD, VIII, 111973
1Tatiana Slama-CazacuProbleme de metodă în sociolingvisticăFD, VII, 2331971
42Alexandru GraurStudii de lingvistică generalăEditura Academiei1955; 1960

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: