Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Funcţia generică a articolului hotărât în română şi germană

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, I, p. 101-113
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[Generalisierungen durch den bestimmten Artikel im Rumänischen und Deutschen] Der bestimmte Artikel kann sowohl im Deutschen als auch im Rumänischen zur Verallgemeinerung dienen. Ausgehend von J. Grimms (1986) Klassifikation der Generalisierung wird in der vorliegenden Arbeit sowohl der unterschiedliche Gebrauch als auch die Obligativität des deutschen und rumänischen bestimmten Artikels in generischen Kontexten ermittelt.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

223Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: