Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Probleme de ortografie comparativă. Cu privire la limbile română şi engleză

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, I, p. 81-99
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[Aspects of Contrastive Spelling. With Reference to Romanian and English] This paper is a contrastive study of the English and Romanian spelling that points out the similarities and the differences between these two languages which are in linguistic contact.
These aspects of spelling are important in the process of the phonetic and morphological adaptation of the English borrowings to the system of Romanian but, at the same time, this study indicates that the English borrowings create new patterns of abbreviation and of word-formation in Romanian.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

9Mirela-Ioana BorchinManual de ortografie și punctuațieExcelsior Art2005
99Mioara AvramAnglicismele în limba română actualăEditura Academiei1997
4Sergiu DrincuSemnele ortografice și de punctuație în limba română
Norme și exerciții
Editura Științifică și Enciclopedică1983

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: