Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Elemente pentru a cunoaște istoria formării limbii și poporului romîn. Problema alimentării vitelor și a omului la dacoromîni

Autor:
Publicația: Cercetări de lingvistică, III, Secțiunea Istoria limbii, p. 53
p-ISSN:0373-1545
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Citări la această publicație: 1

0Mircea FarcaşEvoluţii de sens în subdialectul maramureşeanPhil. Jass., VII (1), 55-632011pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].