Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Rom. -cid: un formant polisemantic sau doi formanți omonimi?

Autor:
Publicația: Limba română, XLIX (1), p. 31
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 1

2Adriana Stoichițoiu-IchimDouă morfeme lexicale cu statut ambiguu în româna actuală: emo, etnoControverse, I, 3052010pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].