Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Picu Pătruţ şi transpunerea textului sacru în formă miniaturală şi poetică

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, III, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 309-316
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:L'essai suivant présente une personnalité complexe du XIXè siècle, poète populaire, miniaturiste, sacristain: Picu Pătruţ de Săliştea Sibiului. Paysan autodidacte, il a réussi, d'une manière personelle, à transposer le texte sacré en forme miniaturelle et poetique. Son oeuvre doit être connue, parce que ses miniatures, ses poèmes, ses chansons ou ses drames religieux démontrent la synthèse du génie populaire roumain.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: