Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Le message des églises médiévales roumaines de Ribiţa et de Crişcior

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, III, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 299-307
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:This paper analyses some architectural and pictorial details of the Transylvanian churches from Ribiţa and Crişcior, which were built at the beginning of the 15th century. We discuss the votive picture and the scene of the three holy Hungarian kings by trying to find the origin of the builders, the artistic models that were followed, and the confessional message.
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: