Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Modelul Ivănescu în studiul limbii prozei lui Vasile Voiculescu

Autor:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, LIII, p. 395
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:In the analysis of V. Voiculescu's prose, we considerate that G. Ivănescu's vision is proper. The linguist made the distinction between the minor culture (which is represented by folk language) and the major culture (reflected in the literary language). These two different types of literature can be together in the same literary space, being requested by the thematic nature of the story or by the human universe of it. On the other hand, we use another distinction of this savant (the one between the poetic language and the characterization language) that is proper in a linguistic approach of V. Voiculescu's prose.
Cuvinte-cheie:language, folk, word, realism, neologism
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: