Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Predicatul şi problema verbului copulativ la G. Ivănescu

Autor:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, LIII, p. 175
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:This article discusses G. Ivănescu's conception of predication. As a language phenomenon, the predicate is defined as a statement of something and not as something that is said about a subject. This definition includes also the sentences without a subject and focuses on the linguistic act (the sentence), not on his logic background. According to this view, the copula is the main element in the nominal predicate structure and the predicative is the specification of the sentence.
Cuvinte-cheie:G. Ivănescu, grammar, verb, predicate, copula
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: