Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Antim Ivireanul - structura retorică şi strategia argumentativă în Didahii

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, III, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 251-254
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:In the present paper, the author examines, from a historical-comparative perspective, the rhetorical structure, the argumentative strategies and the discoursive functions in Antim Ivireanul's Didahiile, by focusing on their creativity and on the Wallachian Metropolitan's place in the history of the Christian oratory, both Romanian and European.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: