Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Retorica amplificării la Varlaam – cu referire la Răspunsul împotriva Catihismusului calvinesc

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, III, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 221-226
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Le but de notre étude est dʹexaminer lʹamplificatio, stratégie rhétorique essentielle chez Varlaam, dans un texte de polémique écclésiastique. Le commentaire met en évidence lʹefficacité argumentative–persuasive des trois procédés dʹamplification; les définitions, les séquences de (type) correctio et les citations dʹautorité.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: