Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Romanian Childbirth Beliefs in the Midst of the City

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, IX (2), p. 133-150
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:The article uses ethnographic methods and sociological data to explain the particular case of the Romanian society, which proves itself to be mainly rural. When people started coming from villages to live in the communist towns, they brought along their traditional worldview, too. Childbirth beliefs are used to demonstrate this cultural retention since this segment of the passage rites is less exposed to innovation than weddings or funeral ceremonies.
Cuvinte-cheie:urban anthropology, rural society, traditional beliefs, childbirth customs, superstitions
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

6Ion H. CiubotaruMarea Trecere
Repere etnologice în ceremonialul funebru din Moldova
Editura „Grai şi Suflet − Cultura Naţională”1999
36William LabovSociolinguistic PatternsUniversity of Pennsylvania Press; Blackwell1972

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: