Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Anul 1832 din Portugalia reflectat în reportajele literare de război din „Albina românească” editată de Gheorghe Asachi

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, IX (2), p. 75-84
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:The paper entitled 1832 in Portugal reflected in the literary reportage of war from the newspaper “Albina românească” (“Romanian Bee” translated title) edited by Gh. Asachi illustrates the idea that the first reportages describing the war from the Romanian literature differ from strict journalistic reports by the following elements: the artistic vision and the aesthetic message.
Disseminated through the first Romanian newspaper 181 years ago, the reportages about the Portuguese civil war are grouped together to outline the following aspects: 1. Gh. Asachi and his vocation of founder 2. “Albina românească” (1829): the first Romanian publication with a long occurrence 3. The Reportage about War: Definition and Features 4. The Artistic Vision and the Aesthetic Message of the Romanian Literary Reportage about Portugal’s Civil War in “Albina românească” from 1832 5. Conclusions.
Cuvinte-cheie:Gh. Asachi, „Albina românească”, Portuguese civil war, Oporto 1832
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: