Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

B.P. Hasdeu şi metoda anchetelor etnologice indirecte

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, IX (2), p. 25-33
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:This study focuses on the two questionnaires, launched by Bogdan Petriceicu Hasdeu, in 1878 and 1884, stressing their relevance and importance in the history of systematic researches on Romanian traditional culture (mythology, ritual studies, folk religion, language and literature), in all Romanian Kingdom provinces. It also analyzes the crucial influence of these surveys in the 20-th century Romanian ethnological and anthropological qualitative methodology: developed in the frame of various philological trends in ethnology, in Bucharest, Cluj and Iasi and also in sociological and anthropo-geographical approaches around the same centers.
Cuvinte-cheie:juridical questionnaire, linguistic/mythological/ritual studies questionnaires, sources, documentary data-bases, generator contexts
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

25Ovidiu BârleaIstoria folcloristicii româneștiEditura Enciclopedică Română1974

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: