Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Conclusions des 3e Assises européennes du plurilinguisme

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, IX (1), p. 249-255
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:The third European Conference on Plurilingualism was held in Rome at the “La Sapienza” University from the 10th to the 12th of October 2012, organized jointly by the European Observatory on Plurilingualism and the Association Eurolinguitica-Sud, and chaired by the honorary president Prof. Tullio de Mauro. The main theme was “Languages without Borders, Plurilingualism.” The Conference showed that plurilingualism - thanks to its inter- and trans-cultural dimensions- is the guarantor for linguistic diversity, creativity under any form and peace.
The Conference led to general conclusions and specific conclusions covering the field of education, economy, politics in its national and international dimensions and culture.
Cuvinte-cheie:plurilingualism, linguistic diversity, lingua franca, monolingualism, spread of knowledge
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: