Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

“The Wasteland Quest”: Cityscapes of Memory in Postmodern Fiction

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, IX (1), p. 201-207
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:My study tracks down a cluster of key metaphors of urban reading which also function as figures of memory in Thomas Pynchon’s novel the Crying of Lot 49. It also follows the early European memory as reenacted in different ways in the postmodern metropolis of Los Angeles and interpreted by Pynchon’s inquisitive characters (some of them writers, directors and actors).
Cuvinte-cheie:Thomas Pynchon, flâneur, postmodern metropolis, The Crying of Lot 49
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: