Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Publicistica eminesciană. Un model de analiză situaţională

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, IX (1), p. 79-88
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Our article advances a semiotic approach to Eminescu’s journalistic activity, by assuming at the methodological level the hexadic model of situational analysis, developed by the logician Petru Ioan. The choice for a semiotic analysis of Eminescu’s journalism – as a product of a historical and determined epoch, but also as a reflection of the journalist belief/vision on the realities of his time, is motivated, on one hand, by the methodological potential of semiotics that favors the interrelation of all parameters of communication situation and, on the other hand, by the necessity to correlate Eminescu’s journalistic language to the specificity of the time that generated it. As a fact of signification/resignification and communication through signs, Eminescu’s journalistic activity is suitable to a situational analysis to the extent that involves a set of relationships between the journalist and the articles’ receivers, is generated by a particular socio-historical context, uses particular techniques of signification and follows certain finalities.
Cuvinte-cheie:Eminescu, publicistic,semiosis, hexadic model of situational analysis
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: