Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Componenta folclorică în stilul povestirii lui Gala Galaction

Autor:
Publicația: Limba română, XVII (5), p. 417
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 1

2Rozalia ColciarTextul dialectal din perspectivă pragmaticăEITM, 2, 232-2382007pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].