Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Die Stellung des Rumänischen und der Rumänen zum Balkansprachbund

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VIII (1), p. 213-221
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:The membership of Romanian in the “Balkansprachbund” is still a litigious matter. It is mainly the bad fame of the “Balkans” that hinders the Romanians to consider their language as an important part of this linguistic union. Linguistically, the Latin origin of Romanian and belonging to the “Balkansprachbund” do not contradict each other. The structural similarities with the neighbouring Bulgarian and also with Albanian and partly with Greek are too evident and cannot be neglected. Maybe the development of contact linguistics will help us to overcome the ideological obstacles and come to a better understanding of the facts. A hopeful sign is that Introducere în lingvistica balcanică, a book this author wrote together with Ariton Vraciu, could eventually appear in Iaşi in 1999, after 25 years of waiting for publication.
Cuvinte-cheie:areal linguistics, Balkansprachbund, balkanism, contact linguistics, Romanian, Ariton Vraciu
Limba: germană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

51Marius SalaIntroducere în etimologia limbii româneEditura Univers Enciclopedic; Editura Academiei1999; 2005
64Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: