Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Slavic Elements in the Greek Idioms of South Albania

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VIII (1), p. 151-166
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:On the basis of previous studies on the Slavic elements of Greek and Albanian (Meyer 1891, 1894, Vasmer 1941, Селищев 1931, etc.), as well as of more recent research on this field (Ylli 1997, 2000, Οικονόμου 2010, etc.), this author examines the Slavic “traces” that occur in the Greek idioms of South Albania (GISA). This study relies on primary sources (field-research), and it focuses on words/ suffixes/ place-names of Slavic origin. Constantly in contact with the Albanian language and considered as a manifestation of continuity/discontinuity of the Greek idioms of Epirus, GISA present, as far as their Slavic elements are concerned, several particularities and asymmetries in relation to the Albanian and the Greek dialects of the broader geographic region.
Cuvinte-cheie:Slavic elements in Balkan languages, Greek idioms of South Albania, asymmetry
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: