Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Syntactic Methods in Word Formation − on the Basis of a Contrastive Analysis of Word Formation in Balkan Languages

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VIII (1), p. 125-131
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:The author of this paper concisely presents a project which is carried out in the Institute of Slavistics of the Polish Academy of Sciences. The project embraces all major Balkan languages. Most participants in the project come from Poland and from the Republic of Macedonia. Its main task is to identify the most common patterns of word formation in the Balkan languages. These patterns are regarded as “mirrors” or as transformations of syntactic structures (predicate–argument structures).
Cuvinte-cheie:Balkan languages, word formation, semantic derivation
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: