Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

An International Academic Event at the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi: the Workshop-Conference of the Commission for Balkan Linguistics, 19−20 September 2011

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VIII (1), p. 95-97
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: