Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Myth and Symbol in Eliade’s Novella Youth without Youth

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VIII (1), p. 75-80
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:This study aims at identifying the myths, archetypes and symbols which stand at the basis of Mircea Eliade’s novella Youth without Youth and create a unifying pillar for the polyphonic architecture of the narrative discourse: the myth of time and that of the labyrinth, supported by different archetypes and symbols – the double, regressus ad uterum, descensus ad inferos, the cave, the rose, the island, the tree etc.
Cuvinte-cheie:anamnesis, symbol, archetype, myth, double
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: