Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Metode şi meşteşug în cercetarea de tip istorie orală

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VIII (1), p. 67-74
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:The transcription of a life-story, even if it is spectacular and well articulated and argued, should be appreciated as a stage of the oral history research but the story only preserves memories and sentiments and it isn’t able to connect them to the official history in order to invest the story with reliefs and unprecedented meanings. The research in oral history isn’t a facile approach in contemporary studies: it takes shape as a complex demarche in process which requires a solid training and a rigorous methodology on behalf of researchers, cleverness in communication and analysis, and high levels of tact and carefulness.
Cuvinte-cheie:oral history, methods, contents and form analysis
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: