Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Bucura Dumbravă: escalade et littérature

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VIII (1), p. 27-36
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:This essay focuses on the ways in which Fany Seculici or Bucura Dumbravă as author has contributed to establishing contacts between the Western and the Eastern part of Europe throughout mountain climbing and writing original and inspired literature. The article presents the following coordinates: 1. Following the tradition of romantic literature; 2. A famous forgotten woman writer?; 3. Penname or destiny?; 4. The literary talent; 5. The debut in German language with a Romanian subject; 6. From the classical and Romanian popular music to the treasure of the folk dances; 7. Mountain climbing as a hobby; 8. India’s mysteries and the theosophical preoccupations; 9. A royal portrait of Bucura Dumbravă.
Cuvinte-cheie:Bucura Dumbravă, Fany (Fanny) Seculici, mountaineering, Romanian folklore, Romanian literature in German language
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: