Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Le roumain à l’Université de Strasbourg. Du statut d’« orchidée » à celui d’une discipline puissante

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VII (2), p. 397-402
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:The article Romanian Studies at the University of Strasbourg. From an “Orchid” Status to Comprehensive Studies renders a brief history of the Romanian studies and researches at the University of Strasbourg with a special stress on the wide variety of activities organized by the Department of Romanian Studies in the last years. The most important academic and cultural activities recently achieved by the Department are described in more details.
Cuvinte-cheie:University of Strasbourg, the Department of Romanian Studies, CHER Research Center, ReCHERches Journal
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: